FAQ

  • Schulden
  • Géén overzicht in financiële situatie
  • Psychische problemen
  • Ziekte

> Lees meer

Vul het aanmeldformulier in op deze website of maak telefonisch een afspraak via 085 – 0043274.

Bij curatele is iemand ook niet in staat zijn persoonlijke zaken te regelen. Iemand is dan handelingsonbekwaam. In dat geval wordt een curator aangesteld.

Van u wordt verwacht dat u geen (nieuwe) schulden maakt, vooraf toestemming vraagt voor grote aankopen en abonnementen, post die van belang is tijdig doorstuurt en wijzigingen in uw situatie direct doorgeeft aan de bewindvoerder.

De bewindvoerder is dagelijks tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op de website of een e-mail sturen. 

Als u ontevreden bent over de bewindvoering kunt u dit direct bespreken met uw bewindvoerder. Geeft dit niet het gewenste resultaat dan kunt u een officiële klacht indienen via het klachtenformulier. 

Een bewindvoerder helpt u om financiële situatie op orde te krijgen, door middel van o.a. het aflossen van schulden, afhandelen van de belastingaangifte en aanvragen van toeslagen. 

Het leefgeld is afhankelijk van uw inkomsten en uitgaven. Een toename van uw inkomsten of een verlaging van uw schulden wordt doorberekend in uw leefgeld.

Bewindvoering eindigt wanneer u zelf weer in staat bent om uw financiën te beheren. Zowel u als uw bewindvoerder kunnen hiervoor een verzoek indienen. Bewind eindigt ook bij overlijden.

De tarieven voor bewindvoering zijn wettelijk vastgelegd en te vinden op de pagina ‘Tarieven‘. Indien u moet rondkomen van een minimuminkomen komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering.

Komt u niet in aanmerking voor bijzondere bijstand, dan heeft u uw bewindvoerder vaak snel terugverdient omdat uw bewindvoerder u helpt met uw belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen. Ook kan de bewindvoerder betalingsregeling treffen in geval van schulden.

> Lees meer over tarieven

Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op. E-mail naar info@snelbewind.nl of bel 085-0043274.

Vragen?

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op via info@snelbewind.nl of bel:

Schuiven naar boven