Bewindvoering

Bewindvoering

Een bewindvoerder beheert inkomsten en uitgaven en regelt financiële zaken voor wie daar zelf (tijdelijk) niet toe in staat is. Dit kan bijvoorbeeld zijn wegens problematische schulden, maar ook vanwege lichamelijke of psychische redenen. Bij aanvang van het bewind wordt de financiële situatie in kaart gebracht en een plan van aanpak gemaakt om de situatie duurzaam te verbeteren. Het doel is dat de onderbewindgestelde uiteindelijk zelf in staat is om zijn financiën te beheren. Tot dat moment ontvangt de bewindvoerder alle inkomsten en zorgt de bewindvoerder dat rekeningen betaald worden en/of afspraken gemaakt worden met eventuele schuldeisers. Het overblijvende bedrag wordt als ‘leefgeld’ uitbetaald aan de onderbewindgestelde. Daarnaast wordt getracht een reserve op te bouwen van het bedrag dat niet direct nodig is om van te leven.

Gedurende de bewindvoering draagt de bewindvoering, onder andere, zorg voor de belastingaangifte, het aanvragen van toeslagen en het treffen van betalingsregelingen met eventuele schuldeisers. Van de onderbewindgestelde wordt verwacht dat hij de bewindvoerder alle benodigde gegevens verstrekt en geen nieuwe schulden aangaat. Voor grote aankopen en het afsluiten van abonnementen is vooraf toestemming van de bewindvoerder benodigd.  Wanneer de inkomsten verbeteren, vaste lasten afnemen of eventuele schulden zijn afgelost kan het leefgeld worden vergroot. Op het moment dat de onderbewindgestelde weer in staat is zijn eigen financiën te beheren kan een verzoek worden ingediend om de bewindvoering te beëindigen.

Snel Bewind kiest voor een persoonlijke aanpak en helpt u graag om uw situatie te verbeteren.

Heeft u interesse? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Neem vrijblijvend contact op

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op via info@snelbewind.nl of bel:

Schuiven naar boven